Brugsvejledning til spyttest af NarcoCheck

NarcoCheck® Saliva Screening Testen er en immuno-kromatografisk test til hurtig og kvalitativ påvisning af forbrug af flere stoffer og/eller narkotika i menneskeligt spyt.

Afhængigt af den 3 eller 4 bogstavs kode, som er skrevet med store bogstaver på posen, kan detaljer om den specifikke substans findes ved at se på infoboksene nedenunder.

 

DETEKTIONSGRÆNSER

Detektionsgrænser der oftest refereres til som “cut-off”, angiver følsomheden af hurtige screening tests. De definerer koncentrationen af stoffet, hvor testlinjerne forsvinder, dvs. punktet hvor testen kan anses for positiv.

 

FORHOLDSREGLER

Læs hele manualen omhyggeligt, inden du bruger testen.

Engangsbrug. Må ikke genanvendes.

Åbn ikke posen med testen, før du er klar til at bruge den.

Undgå at berøre den absorberende del for at undgå uønsket forurening.

Berør ikke teststrimlen i resultatområdet.

Må ikke anvendes efter udløbsdatoen, der er trykt på posen.

Må ikke anvendes, hvis testposen er beskadiget (revet eller punkteret).

Opbevar testene ved 2-30°C / 36-86°F.

Testene kan opbevares på køl ved temperaturer over +2°C / +36°F, men må ikke fryses.

Bring testene til stuetemperatur (15-30°C / 60-86°F) inden brug.

Må ikke indtages eller indåndes.

 

PRÆCISIONER

Kun for THC-test: denne test opdager Δ9-Tetrahydrocannabinol, som er den naturlige (eller “forældre”) molekyle af cannabis, da det deponeres i munden under cannabisbrug. Denne test er derfor fuldt optimeret til at opdage spor af cannabis, der er specifikke for mundhulen og spytmatricen.

Kun for THC- og COT-test: denne test er blevet specielt kalibreret til at udelukke enhver positiv resultat på grund af passivt forbrug (indånding af røg fra tredjepartsbrugere). Et positivt resultat i denne test indikerer derfor aktivt og effektivt forbrug.

Alle komponenter i denne test og dens emballage skal bortskaffes som husholdningsaffald.

 

Testproceduren

Pas på!!

Testpersonen må ikke spise eller drikke i de 10 minutter op til testen.

Fjern beskyttelseshætten fra den absorberende tap.

Donoren skal gnide den absorberende tap (for- og bagside) fast mod tungen 4-6 gange.

Donoren skal derefter placere den absorberende tap mellem læberne.

Donorens læber kan placeres mod testens støttekant, men PLASTIKKEN MÅ IKKE TRÆNGE IND i munden. Kun den absorberende tap skal trænge ind i munden.

Bemærk: Bid eller tyg ikke på den absorberende tap, da det kan beskadige den.

Donoren skal derefter spytte rigeligt på den absorberende pad, så den mættes med spyt, indtil spyttet synligt begynder at migrere ind i resultatområdet.

Fjern derefter den absorberende pad fra munden.

Bemærk: Tiden til spytindsamling er normalt mindre end et minut, men kan være længere for nogle mennesker eller når munden er særligt tør.

Sæt beskyttelseshætten på igen.

Placer testen på en flad overflade.

Testen skal derefter læses 10 minutter senere. Testen bør ikke læses efter 20 minutter.

 

Begrænsninger

Hurtige stof screeningstests kaldes også for første-linjes enheder. De kan kun give et foreløbigt analyseresultat, som skal bekræftes af en alternativ referenceanalytisk metode, såsom gaskromatografi/massespektrometri (GC/MS), især hvis de giver et positivt resultat.

Det kan ikke udelukkes, at en procedure- eller håndteringsfejl, samt uventet interferens af visse stoffer (især medicinske lægemidler), kan forårsage et forkert resultat. Brugen af spytkontroltest skal udføres med viden om, at ingen screeningstest kan være 100% pålidelig.

Et positivt resultat indikerer kun tilstedeværelsen i spyttet af et stof eller dets metabolitter, men kan på ingen måde indikere en grad af forgiftning eller afhængighed.

Et negativt resultat kan ikke indikere, at et stof ikke er blevet indtaget, da spor af stoffet kan være til stede på en koncentration under testens cut-off niveau.

 

EMBALLAGE OG MARKERING

NarcoCheck®-enhederne er pakket i individuelle varmesvejsede poser, der også indeholder et tørringsmiddel. Hver pose er trykt med navnet og henvisningen til testen, dens batch-nummer, dens udløbsdato og de regulerende piktogrammer, som præsenteres og forklares nedenfor:

Brugervenlig Spyttest

Previous slide
Next slide