Brugsvejledning til spyttest (multi) af NarcoCheck

NarcoCheck® Saliva Screening Testen er en immuno-kromatografisk test til hurtig og kvalitativ påvisning af forbrug af flere stoffer og/eller narkotika i menneskeligt spyt.

Afhængigt af den 3 eller 4 bogstavs kode, som er skrevet med store bogstaver på posen, kan detaljer om den specifikke substans findes ved at se på infoboksene nedenunder.

Narkotika CUT-OFFSporingstid
(THC) cannabis10 ng/ml4-6 timer
(COC) Kokain20 ng/ml24-48 timer
(OPI) Opioider10 ng/ml24-48 timer
(AMP) Amfetamin 25 ng/ml24-48 timer
(MET) Ecstasy 25 ng/ml24-48 timer

 

TESTPRINCIP

NarcoCheck® enhederne er hurtige tests baseret på en Ab/Ag (antistoffer/antigener) reaktion. Hvis donorens spyt ikke indeholder det målrettede stof, bliver testlinjen, der svarer til dette stof, rød. Hvis spytprøven indeholder det målrettede stof, forbliver testlinjen, der svarer til dette stof, helt hvid.

Denne multi-stoftest består af tre teststrimler. Hver af dem detekterer 1 til 2 stoffer. For hvert stof giver testen et uafhængigt kvalitativt resultat, dvs. «positivt» eller «negativt».

 

DETEKTIONSGRÆNSER

Detektionsgrænser, oftest refereret til som “cut-off”, indikerer følsomheden af hurtige screeningstests. De definerer koncentrationen af stoffet, ved hvilken testlinjerne forsvinder, dvs. det punkt, hvor testen kan betragtes som positiv.

 

FORHOLDSREGLER

-Læs hele manualen nøje før brug.

-Enkeltbrugstest. Genbrug ikke.

-Åbn ikke posen, der indeholder testen, før du er klar til at bruge den.

-Rør ikke ved det absorberende felt for at undgå uønsket forurening.

-Rør ikke ved teststrimlerne i resultatområdet.

-Brug ikke efter udløbsdatoen trykt på posen.

-Brug ikke, hvis testposen er beskadiget (revet eller gennemboret).

-Opbevar testene ved 2-30°C / 36-86°F.

-Testene kan køles ved temperaturer over +2°C / +36°F, men bør ikke fryses.

-Bring testene til rumtemperatur (15-30°C / 60-86°F) før brug.

-Indtag eller indånd ikke.

 

PRÆCISIONER

THC-strimlen i denne test detekterer Δ9-Tetrahydrocannabinol, som er den oprindelige (eller “forælder”) molekyle af cannabis, da den bliver deponeret i munden under cannabisbrug. Denne test er derfor fuldt optimeret til at detektere spor af cannabis specifikke for mundhulen og spytmatrixen.

THC-strimlen i denne test er specifikt kalibreret for at udelukke ethvert positivt resultat på grund af passiv forbrug (inhalation af røg fra tredjepartsbrugere). Et positivt resultat i denne test indikerer derfor aktiv og effektiv cannabisbrug.

COC-linjen i denne test er designet til at detektere tilstedeværelsen af ren kokain i spyt, såvel som benzoylecgonin, dens primære metabolit.

OPI-linjen i denne test er designet til at detektere tilstedeværelsen af morfin i spyt, som er det primære metabolit af de fleste opiater, såsom heroin.

Hvis testen giver et positivt resultat for opiater, skal det kontrolleres, at tredjeparts produkter, der indeholder opiatderivater (som nogle hostesaft indeholdende kodein), ikke er blevet brugt forud (med eller uden en lægeordineret recept).

OPI-linjen forbliver negativ, hvis syntetiske opiater som methadon eller buprenorphin bruges. Denne test kan derfor bruges til at forhindre heroinbrug i patienter, der gennemgår substitutionsbehandling.

MET-linjen i denne test screener for både methamfetamin og MDMA (ecstasy).

Alle komponenter af denne test og dens emballage skal bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

 

TESTPROCEDURE

Pas på                                                                                                     

Donoren må ikke spise eller drikke i de 10 minutter før testen.

1. Fjern beskyttelseshætten fra det absorberende felt.

2. Donoren skal gnide det absorberende felt (for og bag) fast mod sin tunge 4-6 gange.

3. Donoren skal derefter placere det absorberende felt mellem sine læber.

4. Donorens læber kan placeres mod testens støttekant, men PLASTIKKEN MÅ IKKE KOMME ind i munden. Kun det absorberende felt skal komme ind i munden.

Bemærk: Bid eller tyg ikke på det absorberende felt, da dette kan beskadige det.

5. Donoren skal derefter producere rigeligt med spyt på det absorberende felt, så det mættes med spyt, indtil spyttet synligt begynder at bevæge sig over de 3 hvide strimler i resultatområdet.

6. Fjern derefter det absorberende felt fra munden.

Bemærk: Indsamlingstiden for spyt er normalt mindre end et minut, men kan være længere for nogle mennesker eller når munden er særlig tør.

7. Sæt beskyttelseshætten på igen.

8. Placer testen på en flad overflade.

9. Testen skal derefter aflæses 10 minutter senere. Testen bør ikke aflæses efter 20 minutter.

 

AFLÆSNING AF RESULTATER

Hver drug detekteres uafhængigt. Denne test vil derfor give et positivt eller negativt resultat for hver enkelt af dem.

Testens linjer svarer til følgende stoffer:

Venstre kolonne Midterste kolonneHøjre kolonne
(C) Kontrollinje (C) Kontrollinje(C) Kontrollinje
(1) COC (Kokain)(1) THC (Cannabis)(1) OPI (Opioider)
(2) AMF (Amfetamin) (2) /(2) MET(Ecstasy) 

Hvis alle kontrol linjer (C) er synlige, er testen gyldig. Hvis ikke, er den ugyldig, og der kan ikke drages nogen konklusion fra den.

For hvert stof:

 • Hvis den tilsvarende linje er SYNLIG, så er testen NEGATIV (det målrettede stof er ikke blevet detekteret)
 • Hvis den tilsvarende linje er USYNLIG, så er testen POSITIV (det målrettede stof er blevet detekteret)

Vigtigt
Intensiteten af linjen kan være mere eller mindre stærk. Dette påvirker ikke resultatet. Enhver synlig linje bør betragtes som til stede. Derfor er testen positiv, hvis og kun hvis testlinjen er TOTALT usynlig.

 
 
 

Begrænsninger

Hurtige stof screeningstests kaldes også for første-linjes enheder. De kan kun give et foreløbigt analyseresultat, som skal bekræftes af en alternativ referenceanalytisk metode, såsom gaskromatografi/massespektrometri (GC/MS), især hvis de giver et positivt resultat.

Det kan ikke udelukkes, at en procedure- eller håndteringsfejl, samt uventet interferens af visse stoffer (især medicinske lægemidler), kan forårsage et forkert resultat. Brugen af spytkontroltest skal udføres med viden om, at ingen screeningstest kan være 100% pålidelig.

Et positivt resultat indikerer kun tilstedeværelsen i spyttet af et stof eller dets metabolitter, men kan på ingen måde indikere en grad af forgiftning eller afhængighed.

Et negativt resultat kan ikke indikere, at et stof ikke er blevet indtaget, da spor af stoffet kan være til stede på en koncentration under testens cut-off niveau.

NON-INTERFERENSER

De nedenstående stoffer blev testet op til en koncentration på 100 µg/mL og forstyrrede ikke NarcoCheck® testene.

 • Acetominophen
 • Acetylsalicylsyre
 • L-Ascorbinsyre
 • Aspartam
 • Benzilsyre
 • Benzosyre
 • Benzocaine
 • Bilirubin
 • Betethal
 • Koffein
 • (±)-Chlorpheniramin
 • Cholesterol
 • Dextromethorphan
 • Diphenhydramin
 • Doxylamin 1R
 • 2R-(-)-Ephedrin 1R
 • 2R-(+)-Ephedrin (-)
 • Ephinephrin
 • Erythromycin
 • Ethanol
 • Glutethimide
 • Hæmoglobin
 • Ibuprofen
 • Lidocain
 • Meperidin
 • Naloxon
 • Naltrexon
 • Naproxen
 • Papaverin
 • Pentazocin
 • Perphenazin
 • Pheniramin
 • Phenylpropanolamin
 • Procain
 • Promazin
 • Promethazin
 • Ranitidin
 • Riboflavin
 • Salicylsyre
 • Serotonin
 • Tetracyclin
 • Thiamin
 • Tryptamin
 • D,L-Tryptofan

EMBALLAGE OG MARKERING

NarcoCheck®-enhederne er pakket i individuelle varmesvejsede poser, der også indeholder et tørringsmiddel. Hver pose er trykt med navnet og henvisningen til testen, dens batch-nummer, dens udløbsdato og de regulerende piktogrammer, som præsenteres og forklares nedenfor:

Brugervenlig Spyttest

Previous slide
Next slide