opioidkrisen

Opioidkrisen - en lurende katastrofe

Den globale opioidkrise har efterladt et uudsletteligt mærke i USA, men den skræmmende realitet er, at denne krise ikke er begrænset til amerikansk jord. Flere europæiske lande, herunder Danmark, begynder at se tegn på en voksende problematik omkring misbrug af opioider.

I de senere år har forbruget af smertestillende medicin, der indeholder opioider, oplevet en opbremsning af forbruget i Danmark. Dette er dog forbruget af opioider som er blevet anskaffet med recept, det kan være en helt anden historie hvis vi ser på opioider på det sorte marked.

Der er også bekymrende at ekstremt kraftige opioider som fentanyl er begyndt at komme til Europa. Disse stoffer er særdeles vanedannende og har en høj risiko for overdosis, særligt hvis de misbruges eller bruges i kombination med andre stoffer som alkohol.

Dette er en stille krise, der langsomt men sikkert vil snige sig ind i det danske samfund. Det er vigtigt at reagere proaktivt på disse tidlige advarselstegn for at forhindre en fuldblæst opioidkrise, som den vi har set i USA. 

opioidkrisen

Opioidkrisen i USA

Hvis der er en krise, der illustrerer det ultimative paradoks mellem medicinsk fremskridt og samfundsmæssige konsekvenser, så er det USA’s opioidkrise. Hvad der begyndte som en ambitiøs indsats for at bekæmpe kroniske smerter har udviklet sig til en national sundhedskrise, der hvert år efterlader tusindvis af amerikanere døde og millioner kæmpende med afhængighed.

Opioider, en klasse af stoffer, der omfatter alt fra receptpligtige smertestillende midler til heroin og fentanyl, har længe været anvendt til smertelindring. Men i 1990’erne, med lanceringen af en ny generation af såkaldte “sikre” opioider, steg brugen eksponentielt. Denne nye bølge blev drevet af en kombination af aggressive markedsføringsstrategier fra farmaceutiske virksomheder og en voksende tendens i sundhedssektoren til at behandle smerter mere aggressivt.

Desværre blev det snart klart, at disse “sikre” opioider ikke var så sikre endda. De viste sig at være stærkt vanedannende, og et stigende antal patienter begyndte at misbruge dem. Nogle vendte sig endda til billigere og lettere tilgængelige alternativer som heroin og fentanyl.

opioidkrisen-i-usaI dag er konsekvenserne af denne opioid-epidemi dystre. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) estimerer, at mere end 500.000 mennesker er døde af en opioidrelateret overdosis mellem 1999 og 2019. Men dødsfaldene er kun toppen af isbjerget. Millioner kæmper med afhængighed, og de samfundsmæssige omkostninger – i form af sundhedsudgifter, tabt produktivitet og øget kriminalitet – løber op i milliarder af dollars hvert år.

Krisen har også vist en dyb ulighed. Mennesker, der lever i økonomisk udsatte områder, er overrepræsenteret blandt dem, der misbruger opioider, og rurale områder er særligt hårdt ramt. Opioidmisbrug er ikke bare et medicinsk problem, det er også et symptom på større sociale og økonomiske problemer, herunder fattigdom, arbejdsløshed og mangel på adgang til kvalitets sundhedspleje.

Opioidkrise i Danmark?

Det er svært at sige om vi oplever en decideret opioidkrise på nuværende tidspunkt i Danmark, der er dog indikationer på det. Flere kommuner har dog meldt om stigninger i antallet af unge som går misbruger potentielle livsfarlige opioider.

De tendenser vi ser i Danmark ift. opioidmisbrug, viser at flere helt ellers velfungerende unge mennesker ender i et opioidmisbrug, det er folk fra alle samfundslag og baggrunde som kan ende derude. 

Samtidigt ser vi også en masse “velfungerende” misbrugere, som benytter sig af opioider og varetager et normalt job og relationer ved siden af deres misbrug. 

Det er tit dette som gør at et opioidmisbrug kan være virkeligt svært at detektere hos pårørende. 

Se som eksempel det vedhæftede interview fra P3, som omhandler en ung mand der misbruger oxycontin som er en opioid. 

Hvordan skaffer unge opioider uden recept?

At anskaffe opioider i Danmark uden recept er meget simpelt, dette bidrager til tilgængeligheden og hvor let det er for unge at falde ned i et opioidmisbrug.

Mange unge i hovedstadsområdet kan let få adgang til receptpligtig medicin enten igennem forskellige snapchatgrupper hvor der helt åbent bliver solgt kraftige opioider.

Der har også været en tendens til at flere kiosker er blevet taget i at sælge receptpligtig medicin under disken. 

Det med kioskerne som sælger opioider er en normalisering af opioidmisbrug, der har alt for længe været alt for lidt fokus på området hvilket har gjort at salget af receptpligtige opioider er blevet så åbent. 

Kan vi afværge en opioidkrise i Danmark?

Det bliver med stor sandsynlighed ikke muligt at forhindre en opioidkrise i Danmark, men vi kan træffe foranstaltninger for at mindske de værste samfundsmæssige konsekvenser.

Opioider er i sig selv farlige, men det er først ved udbredelsen af ekstremt stærke opioider som fentanyl på det danske marked, at dødeligheden vil begynde at stige markant. Denne udvikling kan potentielt føre til en samfundsmæssig katastrofe.

For at afbøde opioidkrisen, vil det kræve en koncentreret indsats fra Sundhedsstyrelsen, SSP (Samarbejde mellem Skole og Politi), samt andre relevante instanser. Disse organisationer skal arbejde sammen om at udforme og implementere strategier for at håndtere denne alvorlige situation.

For eksempel skal der oprettes mere effektive overvågningssystemer for at spore og regulere udbredelsen af farlige opioider. På samme tid, skal der investeres i uddannelse og oplysning omkring farerne ved misbrug af opioider, især de mere potente som fentanyl.

Det vil også være nødvendigt at styrke støtten til behandlingscentre, der arbejder med opioidafhængige. Dette inkluderer både at forbedre eksisterende programmer samt udvikle nye og innovative behandlingsmetoder.

Endvidere skal der etableres robuste sociale støttenetværk for at hjælpe de individer og familier, der er berørt af opioidmisbrug. Dette kan involvere støttegrupper, rådgivningstjenester og programmer der hjælper pårørende til at håndtere den byrde, det kan være, at have et familiemedlem, der kæmper med opioidafhængighed.

Opioidkrisen er en alvorlig trussel, men med den rette planlægning og ressourcer kan vi afbøde de værste samfundsmæssige konsekvenser.

Det kræver bare handling fra politisk side og dette skal gøres snart.

Del:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Relaterede artikler