Brugsvejledning til multi-opioidtest

NarcoCheck MULTI-URINTEST FOR MOR, FYL, OXY, TML, MPRD, PPX, BUP, EDDP

NarcoCheck® urintest er en immuno-kromatografisk test, der muliggør hurtig og kvalitativ påvisning i menneskelig urin af forbrug af flere stoffer og/eller narkotika.

TestStoffer som den testerCUT-OFF*Sporingstid
MORMorfin, heroin, opiater osv.300 ng/ml

2 dage efter brug 

3-4 dage ved kronisk brug

FYLFentanyl10 ng/ml2-3 dage efter brug
OXYOxycodon100 ng/ml1-3 dage efter brug
TMLTramadol100 ng/ml1-3 dage efter brug
MPRDMeperidin100 ng/ml1-3 dage efter brug
PPXPropoxyphen300 ng/ml1-2 dage efter brug
BUPBuprenorphine10 ng/ml2-6 dage efter brug
EDDPMethadon100 ng/ml3-4 dage efter brug

*Cut-off = følsomhed/påvisningtærskel 

 

Grundlæggende om testen

NarcoCheck®-enhederne er urinstrips, der fungerer på princippet om konkurrence baseret på en Ac/Ag-reaktion (antistof/antigen). Hvis urinen ikke indeholder den søgte substans, vises to røde bånd (testbånd og kontrolbånd) på stripen.

Hvis urinprøven indeholder det målrettede stof, vises kun et kontrolbånd på stripen. Denne multi-stoftest består af lige så mange urinstrips, som der er stoffer, der skal spores. Hver strip sporer derfor et specifikt stof og giver et uafhængigt kvalitativt resultat, dvs. “positivt” eller “negativt”.

 

PÅVISNINGSTÆRSKLER (CUT-OFF NIVEAUER)

Påvisningstærsklerne, som oftere omtales som cut-off niveauer, angiver følsomhedsniveauet for hurtige screeningstest. De bestemmer koncentrationsniveauet af det ønskede stof, hvor testlinjen (T) vil begynde at forsvinde, dvs. det øjeblik hvor testen kan betragtes som positiv. Det kan være nyttigt at vælge højere eller lavere tærskler afhængigt af det krævede anvendelsesområde og felt.

Begræsninger

 • Kun til professionelt in vitro brug.
 • Kun til engangsbrug. Må ikke genbruges.
 • Denne test er fugtighedssensitiv.
 • Brug den straks efter udpakning.
 • Må ikke anvendes, hvis den beskyttende pose er beskadiget (revnet eller gennemprikket).
 • Undgå at røre absorptionszonen på strimlerne for at undgå forurening.
 • Undgå at røre resultatafvigelsesvinduet på strimlen, eller spild prøven på det.
 • Må ikke anvendes efter udløbsdatoen, der er trykt på den beskyttende pose.
 • Opbevar testene ved en temperatur mellem +2°C og +30°C.
 • Må ikke fryses.
 • Man skal sikre, at testene og test urinen er ved stuetemperatur (15-30°C) inden strimlen anvendes.
 • Undgå at dyppe strimlen over det maksimale nedsænkelsesniveau.
 • Urinprøver kan være potentielt smitsomme.
 • Korrekt håndtering og bortskaffelsesmetoder bør etableres.
 • Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt inden brug af urintesten

 

Forholdsregler

 • Stofskærms hurtige test er diagnostiske enheder på første linje. De kan kun give en foreløbig analytisk testresultat og skal bekræftes af en referenceanalytisk metode såsom gaschromatografi-massespektrometri (GC/MS). Denne analyse vil også hjælpe med at etablere en nøjagtig dosering.
 • Der er en mulighed for, at en procedurefejl eller en betjeningsfejl, samt den uventede interferens af visse stoffer (herunder medicinske stoffer), kan forårsage et forkert resultat.
 • Brugen af urintests skal udføres med fuld viden om, at ingen hurtige test kan være 100% pålidelige.
 • Et positivt resultat angiver kun tilstedeværelsen af et stof eller dets metabolitter i urinprøven, det angiver på ingen måde en grad af forgiftning eller afhængighed.
 • Et negativt resultat kan ikke bevidne, at et stof ikke er blevet brugt; spor af stoffet kan stadig være til stede i koncentrationsniveauer under påvisningstærsklen (cut-off niveauet), som er anvendt til testen.

 

PRÆCISIONER

 • Denne opioid screeningstest dækker en bred vifte af farmaceutiske molekyler, der bruges til at behandle smerte. På grund af deres høje afhængighedspotentiale er det ofte nødvendigt at overvåge patienter, der skal stoppe deres behandling ved at teste indtagelsen af disse molekyler.

 • MOR-striben af denne test er designet til at detektere tilstedeværelsen af morfin i urin, som er det primære metabolit af de fleste opiatlignende stoffer, såsom heroin. I tilfælde af positivt resultat i en søgning af heroinbrug, verificer at produkter fra tredjeparter, der indeholder opiatderivater (såsom nogle hostesaft indeholdende kodein), ikke tidligere er blevet brugt (med eller uden recept).

 • MOR-striben af denne test vil forblive negativ i tilfælde af forbrug af syntetiske opiatlignende stoffer såsom metadon eller buprenorphin. Den kan derfor bruges til at forhindre heroinbrug hos patienter på substitutionsbehandling.

 • BUP og EDDP-striberne af denne test vil forblive negative i tilfælde af forbrug af stoffer afledt fra opium, som heroin, morfin eller kodein.

 • Alle dele af denne test og dens emballage skal bortskaffes med husholdningsaffaldet.

 

FØLGELISTE AF IKKE-KRYDS-REAKTIVE STOFFER

Alle følgende stoffer reagerede negativt med NarcoCheck urintestene op til en koncentration på 100 µg/ml:

 • Acetaminophen (Paracetamol)
 • Acetophenetidin
 • N-Acetylprocainamid
 • Acetylsalicylsyre
 • Aminopyrin
 • Amitriptylin
 • Amobarbital
 • Amoxicillin
 • Ampicillin
 • Ascorbinsyre (Vitamin C)
 • D,L-Amfetaminsulfat
 • Apomorfin
 • Aspartam
 • Atropin
 • Benzoesyre
 • Benzocain
 • Benzphetamin
 • Bilirubin
 • (+)-Brompheniramin
 • Koffein
 • Cannabidiol
 • Cannabinol
 • Chloramphenicol
 • Chlordiazepoxid
 • Chlorothiazid
 • (+)-Chlorpheniramin
 • Chlorpromazin
 • Chloroquin
 • Kolesterol
 • Clomipramin
 • Clonidin
 • Kodein
 • Cortison
 • Cotinin
 • Kreatinin
 • Deoxycorticosteron
 • Dextromethorphan
 • Diazepam
 • Diclofenac
 • Diflunisal
 • Digoxin
 • Diphenhydramine
 • Doxylamin
 • Cocainmethylester
 • (-)-Ephedrin
 • Estradiol
 • Estron-3-sulfat
 • Ethyl-p-aminobenzoat
 • Ethyl-p-aminobenzoat
 • Furosemid
 • Gentisinsyre
 • Hæmoglobin
 • Hydralazin
 • Hydrochlorthiazid
 • Hydrocodon
 • Hydrocortison
 • 4-Hydroxyhippursyre
 • 4-Hydroxy-
 • Methamphetamin
 • 3-Hydroxytyramin
 • Ibuprofen
 • Imipramin
 • Iproniazid
 • (+)-Isoproterenol
 • Isoxsuprin
 • Ketamin
 • Ketoprofen
 • Labetalol
 • Levorphanol
 • Loperamid
 • Maprotilin
 • Meperidin
 • Meprobamat
 • Methadon
 • Methoxyphenamin
 • (±)-3,4-Methylendioxyamphetamin
 • (±)-3,4-Methylendioxy-methamphetamin
 • Morphin-3-β-glucuronid
 • Morphinsulfat
 • Nalidixinsyre
 • Naloxon
 • Naltrexon
 • Naproxen
 • Nikotinamid
 • Nifedipin
 • Norcodein
 • Norethindron
 • D-Norpropoxyphe
 • Noscapin
 • D,L-Octopamin
 • Oxalsyre
 • Oxazepam
 • Oxolinsyre
 • Oxycodon
 • Oxymetazolin
 • Papaverin
 • Penicillin-G
 • Pentobarbital
 • Perphenazin
 • Phencyclidin
 • Phenelzin
 • Phenobarbital
 • Phentermin
 • L-Phenylephrin
 • β-Phenylethylamin
 • Phenylpropanolamin
 • Prednisolon
 • Prednison
 • Procain
 • Promazin
 • Promethazin
 • D,L-Propranolol
 • D-Propoxypen
 • L-Pseudoephedrin
 • Quinidin
 • Quinin
 • Ranitidin
 • Salicylsyre
 • Secobarbital
 • Serotonin
 • Sulfamethazin
 • Sulindac
 • Temazepam
 • Tetracyclin
 • Tetrahydrocortison, 3-Acetat
 • Tetrahydrocortison 3-(β-D) glucuronid
 • Tetrahydrozolin
 • Thebain
 • Thiamin
 • Thioridazin
 • D,L-Tyrosin
 • Tolbutamid
 • Triamteren
 • Trifluoperazin
 • Trimethoprim
 • Trimipramin
 • Tryptamin
 • D,L-Tryptofan
 • Tyramin
 • Urinsyre
 • Verapamil
 • Zomepirac

INDSAMLING AF URINPRØVE

 • Det er ikke nødvendigt at bruge den første morgenurin til at udføre testen.  
 • Det er ikke nødvendigt, at donor faster, før urinprøven produceres.
 • Prøven kræver ikke nogen særlig håndtering eller forbehandling.
 • Prøven bør helst indsamles samme dag som testen. 
 • Den kan dog opbevares i køleskab i 2 dage ved 2-8°C eller fryses ved -20°C for længere perioder. 
 • Inden testen udføres, skal prøven bringes til stuetemperatur.
 • Indsamlede urinprøver skal betragtes som potentielt smittebærende. Det anbefales kraftigt at håndtere dem med handsker for at undgå enhver kontakt med huden.
 • Ved opbevaring skal de tydeligt mærkes, dateres og placeres i en lukket beholder uden for børns rækkevidde.

 

TABEL OVER HVAD DER BLIVER TESTET FOR

Hvis den urinprøve, der analyseres, indeholder en af ​​de nedenstående komponenter ved en koncentration højere end den angivne værdi, vil testen så være positiv for den pågældende stof. Denne koncentration er angivet i ng/ml (nanogram per milliliter urin).     

                                                                  BUP 10 ng/ml

Stof der testes forKoncentration (ng/ml)
Buprenorphine (Subutex®)10
Norbuprenorphine50
Buprenorphine 3-D-Glucuronide50
Norbuprenorphine 3-D-Glucuronide100

 

                                                         FYL 10 ng/ml

Stof der testes forKoncentration (ng/ml)
Alfentanil300’000
Buspirone7’500
Fenfluramine25’000
Fentanyl50
Norfentanyl10
Sufentanil25’000

 

                                                      MRPD 100 ng/ml

Stof der testes forKoncentration (ng/ml)
Meperidine (Demerol®)100
Normeperidine100

 

                                                         OXY 100 ng/ml

Stof der testes forKoncentration (ng/ml)
Oxycodone100
Oxymorphone300
Hydrocodone25’000
Hydromorphone50’000
Levorphanol25’000
Naloxone25’000
Naltrexone25’000

                                                                  EDDP 100 ng/ml

Stof der testes forKoncentration (ng/ml)
2-Ethylidene-1,5-dimethyl-3,3-diphenylpyrrolidine (EDDP)100

                                                                     MOR 300 ng/ml

Stof der testes forKoncentration (ng/ml)
Morphine300
Codeine200
6-Monoacetylmorphine300
Ethylmorphine6’000
Hydrocodone50’000
Hydromorphone3’000
Levorphanol1’500
Morphine 3-β-D-glucuronide800
Norcodeine6’000
Normorphine50’000
Oxycodone30’000
Oxymorphone50’000
Procaine15’000
Thebaine6’000

 

                                                                  PPX 300 ng/ml

Stof der testes forKoncentration (ng/ml)
D-Propoxyphene300
D-Norpropoxyphene3’000

 

                                                                   TML 100 ng/ml

Stof der testes forKoncentration (ng/ml)
n-Desmethyl-cis-tramadol200
Cis-tramadol100
Procyclidine100’000
o-Desmethyl-cis-tramadol10’000
Phencyclidine100’000
d,l-O-Desmethylvenlafaxine50’000

Brugervenlig urintest

Previous slide
Next slide