Guide til narkotest for virksomheder

Velkommen til denne guide, der vil vejlede din virksomhed i korrekt brug af en narkotest til intern brug i virksomheder.

Hvis din virksomhed nogensinde har stået over for situationer, hvor der er mistanke om, at en medarbejder kan være påvirket af narkotika, er det vigtigt at håndtere det på en ansvarlig og professionel måde. En narkotest kan være et nyttigt værktøj i sådanne situationer.

En narkotest er et hjælpemiddel, der kan påvise tilstedeværelsen af specifikke stoffer i kroppen, typisk ved at analysere urin eller spyt. Denne guide vil trin for trin gennemgå, hvordan I forbereder testen, indsamler prøven, udfører testen og fortolker resultaterne.

Det er dog vigtigt at bemærke, at selvom disse tests kan bekræfte stofbrug, kan de ikke erstatte professionel lægehjælp eller rådgivning. Derfor bør ethvert positivt testresultat følges op af yderligere undersøgelser og samtaler med den pågældende medarbejder.

Vi vil nu guide jer igennem processen, så I kan føle jer trygge og godt forberedte, hvis I står over for situationer, hvor en narkotest er nødvendig.

Guiden er delt op i 5 dele.

  1. Brug af narkotest – hvor og hvornår?
  2. Regler angående narkotest på arbejdet
  3. Vælg den rigtige testløsning
  4. Hvordan gennemfører du en narkotest på arbejdspladsen?
  5. Kontakt os og sammensæt din løsning
narkotest-arbejdsplads

Brug af narkotest - hvornår og hvor?

At bestemme hvornår det er passende at bruge en narkotest kan være en kompleks beslutning, der ofte er drevet af individuelle omstændigheder og sikkerhedsmæssige hensyn.

Læs mere her omkring kontrolforanstaltninger hos fagbevægelsens hovedorganisation eller her hos Dansk Industri.

Hvis du har mistanke om, at en ven, familiemedlem, eller en anden du kender, muligvis bruger narkotika, kan en narkotest være et brugbart værktøj til at be- eller afkræfte dine mistanker.

HUSK AT DU IKKE MÅ TESTE FOLK OVER 18 ÅR UDEN DERES TILLADELSE!

For personer, der er i færd med at komme sig efter stofmisbrug, kan regelmæssige narkotests hjælpe med at overvåge deres fremgang og sikre, at de forbliver stoffrie.

 Forældre kan vælge at bruge narkotests som et forebyggende værktøj for at afskrække deres børn fra at eksperimentere med stoffer.

Regler angående narkotest på arbejdet

Når man skal se på reglerne ift. narkotest på arbejdet, så skal der skelnes mellem test uden kontrolforanstaltninger og test i forbindelse med kontrolforanstaltninger. 

Proceduren og måden der skal testes på er vidt forskellig og reglerne ligeså.

Det vigtigste at huske er at test uden kontrolforanstaltninger kræver en begrundet mistanke før man kan narkoteste sin medarbejder.

Man skal også huske at en ansat nægte at tage testen, hvis en ansat nægter en test, så kan man dog på baggrund af dette iværksætte en faglig sag.

Hvis man gennemfører systemetisk kontrol af ansatte ift. kontrolforanstaltninger, så er det afgørende at kontrollen er mindst krænkende og ikke medfører tab eller ulempe for medarbejderne. 

Når det kommer til narkotikapåvirkning, er det ikke muligt for en arbejdsgiver at kræve en test uden en konkret og velunderbygget mistanke om indtagelse eller misbrug fra den ansattes side. Hvis der er en sådan mistanke, skal testen udføres på en professionel måde og med respekt for den ansattes rettigheder, således at det ikke udgør en misbrug af arbejdsgiverens ledelsesret.

Desuden har den ansatte ret til at modsætte sig testen. Det skal dog bemærkes, at dette kan have konsekvenser, hvis der senere iværksættes en faglig sag som følge af eksempelvis en afskedigelse.

Hvis virksomheden har intentioner om systematisk at teste medarbejdere for påvirkning af alkohol eller andre rusmidler, er der flere betingelser, der skal opfyldes. Det er grundlæggende en forudsætning, at dette gøres i henhold til LO og DA’s “Aftale om kontrolforanstaltninger” fra 2006, som er et bilag til Hovedaftalen. Det er dog muligt, at der i en kollektiv overenskomst kan fastsættes egne regler om kontrolforanstaltninger.

Når arbejdsgiverne ønsker at implementere kontrolforanstaltninger, skal der være en driftsmæssig begrundelse og et fornuftigt formål. Dette kan for eksempel være i tilfælde af betjening af farlige maskiner eller arbejde, der indebærer ansvar for andres liv og sikkerhed.

Derudover er det afgørende, at kontrolforanstaltningerne:

  • Ikke er krænkende over for medarbejderne.
  • Ikke medfører tab eller betydelig ulempe for medarbejderne.

 

Hvis en arbejdsgiver ønsker at indføre kontrolforanstaltninger på virksomheden, skal der som udgangspunkt være en periode på seks uger fra meddelelsen af dette, før de kan træde i kraft. Det er vigtigt at understrege, at kontrolforanstaltningerne gælder for alle ansatte på virksomheden.”

Vælg den rigtige testløsning

1. Rutinemæssig narkotikatestning

Hvis man som arbejdsplads ønsker at udføre rutinemæssig narkotikatestning, så er det nødvendigt at have de rigtige redskaber ved hånden. 

Mindst krænkende test

Vores narkotest til spyt, er den mindst invasive af vores test og detekterer 5 af de mest gængse former for narkotika. Testen er let i brug og kan klares på nogen få minutter. 

Testens resultater er lette at aflæse og du får et testresultat relativt hurtigt. 

 

Opfølg en positiv spyttest med kontroltest.

Hvis du har en spyttest som har testet positiv, så kan du opfølge den med en kontroltest i form af en urintest. Dette giver dig mere sikkerhed ift. at du har et helt præcist resultat. 

  • Urintest: Urin-baserede tests kan detektere stoffer i en længere periode efter brug, hvilket kan være nyttigt, hvis du mistænker, at stofbrug har fundet sted for nylig, men ikke nødvendigvis inden for de sidste par timer.

 

Det kan derfor være en god ide at købe spyttest som basistest og et mindre parti urintest som kontroltest hvis basistesten er positiv. 

Ift. urintest kan vi anbefale vores multi – narkotest som tester for de samme stoffer som spyttesten. 

Kontakt os og sammensæt din løsning!

Skriv en besked til os, så kan vi finde en løsning på lige akkurat dine behov ift. narkotikatest.

Du kan også sagtens bestille direkte i webshoppen og få tilsendt en faktura. 

Vi er fleksible og vores erhvervspriser er særdeles attraktive ved større indkøb eller faste aftaler.

Vi svarer indenfor 24 timer og tit meget hurtigere!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Navn

Købsprocessen som virksomhed

Find din test

Køb den/de test der passer til dit formål og tilføj dem til indkøbskurven.

Ordre

Skriv til os ved større ordrer og køb direkte ved mindre ordrer. Vi kan give en del rabat ved større ordrer.

Betal

Gå til kassen, vælg at du handler som virksomhed. Vi sender dig en faktura indenfor 12 timer.

Afvent levering

Når fakturaen er betalt bliver ordren afsendt indenfor 24 timer.