Nikotin - udbredt vanedannende stof

Klassifikation 

Nikotin er klassificeret som et stimulerende stof, der findes naturligt i tobaksplanten. Det er både psykoaktivt og vanedannende og er hoved komponenten i tobaksprodukter som cigaretter, cigarer og e-cigaretter.

Selvom denne stimulans ikke er underlagt internationale konventioner som for eksempel hash, er det alligevel reguleret i mange lande på grund af dets sundhedsmæssige risici.

I de fleste europæiske lande, herunder Danmark, er salg af tobak til mindreårige ulovligt, og der er strenge regler for, hvordan tobaksprodukter må markedsføres og sælges. Der er også lovgivning, der regulerer, hvor folk må ryge, med mange offentlige steder, der har rygeforbud.

Det kan nok godt få de fleste til at undrer sig hvorfor dette stof bliver klassificeret sammen med narkotika, vi hos stoftest.dk mener dog at der er god grund til dette. Stoffet er ekstremt vanedannende og vanedannelsen kan bedst sammenlignes med dem hos forskellige opioider eller heroin. Nikotin kan også skade udviklingen hos unges hjerner, det bør derfor tages meget alvorligt.

nikotin-væske

Forskellige nikotinsurrogater

  • Snus
  • Cigaretter
  • Puff bars
  • E-cigaretter
  • Løs snus

Og mange andre

Varighed

15-20 min efter indtagelse

Nikotins kemiske struktur

nikotins-kemiske-struktur

Dette stofs kemiske struktur er sammensat og fascinerende. Det er en alkaloid, hvilket betyder, at det også indeholder en nitrogenholdig cyklisk enhed. Dets fulde kemiske navn er 3-[(2S)-1-methylpyrrolidin-2-yl]pyridin.

I dens kemiske struktur finder vi to hovedringe: en seksledet pyridinring (der indeholder fem carbonatomer og et nitrogenatom) og en femledet pyrrolidinring (der indeholder fire carbonatomer og et nitrogenatom). Pyrrolidinringen bærer en methylgruppe, og sammen med pyridinringen skaber det en heterocyklisk forbindelse.

Disse to ringe er bundet sammen og danner en unik struktur, som gør stoffet i stand til at binde sig til nikotinreceptorer i hjernen. Denne binding udløser frigivelsen af neurotransmittere, der giver nikotins karakteristiske stimulerende virkning.

En vigtig egenskab ved dette stofs struktur er dens kirale center i pyrrolidinringen. Dette giver to forskellige spejlbilledformer kaldet enantiomerer. I naturen og i de fleste kommercielle tobaksprodukter findes nikotin i den (S)-form, som er den mest biologisk aktive form.

Historien bag - Kort fortalt

Nikotin er et stof, der findes i tobaksplanten, som er hjemmehørende i Amerika. Indfødte folk i regionen har brugt tobak i ritualer og som medicin i århundreder.

nikotin-historieDet blev først isoleret fra tobaksplanten i det tidlige 19. århundrede. I 1828 lykkedes det for de tyske kemikere Wilhelm Heinrich Posselt og Karl Ludwig Reimann at isolere alkaloidet, som de navngav “nikotin” efter den franske ambassadør Jean Nicot, der introducerede tobak til det franske hof.

I løbet af det 19. århundrede blev tobak et populært produkt, der blev konsumeret i forskellige former som cigarer, piber, og senere cigaretter. Dets stimulerende virkning var værdsat, men de sundhedsmæssige risici var ikke fuldt forstået.

I medicinsk sammenhæng har stoffet været brugt til at behandle forskellige lidelser, herunder nogle neurologiske tilstande. Men dets primære anvendelse har været som et rekreativt stof i form af tobaksprodukter.

I løbet af det 20. århundrede voksede bevidstheden om de sundhedsmæssige risici ved tobaksrygning, herunder hjertesygdomme, slagtilfælde og lungekræft. Dette førte til en række regulerende foranstaltninger, såsom advarsler på pakninger, forbud mod reklamer, og øget beskatning.

På trods af disse restriktioner har tobak og nikotin fortsat været udbredte stoffer. I midten af det 20. århundrede blev cigaretter et almindeligt socialt fænomen. I senere tid har e-cigaretter og dampning tilbudt nye måder at konsumere stoffet på, hvilket har ført til yderligere debat og regulering.

I dag er nikotin, gennem tobaksforbrug, ansvarlig for en betydelig andel af for tidlig død og sygdom på verdensplan. På trods af de mange kendte sundhedsmæssige risici og de fortsatte bestræbelser på at regulere og reducere forbruget, forbliver dette stimulerende stof et af de mest almindelige og kontroversielle stoffer i verden.

Hvilke konsekvenser har brug af Nikotin?

Længerevarende brug af tobaksprodukter kan have alvorlige konsekvenser for helbredet. Det har blandt andet været undersøgelser der viser at det kan skade udviklingen hos unges hjerner. 

Fysiske konsekvenser

Psykiske virkninger

Stoffet forøger hjerterytmen og blodtrykket, hvilket kan føre til øget risiko for hjertesygdomme og slagtilfælde.

 Misbrug af dette stof kan svække immunsystemet, gøre personen mere sårbar overfor infektioner.

Det kan påvirke både mandlig og kvindelig fertilitet og kan have skadelige virkninger på fosterudviklingen, hvis det indtages under graviditeten.

Nikotin er ikke direkte blevet kædet sammen med kræft, men indtag af tobak som tit er en indirekte konsekvens af nikotinmisbrug er kædet sammen med øget risiko for kræft.

Langvarig brug af stoffet kan påvirke kognitive funktioner, hvilket fører til problemer med koncentration og hukommelse.

Dette gælder især for unge der misbruger nikotinsurrogater, da deres hjerner ikke er færdigudviklet endnu.

Stoffet er stærkt vanedannende, og afhængighed kan føre til en konstant trang og abstinenssymptomer, hvis stoffet ikke er tilgængeligt.

Langvarig brug af nikotin kan være forbundet med øget risiko for angst og depressive lidelser.

Selvom nogle bruger stoffet til midlertidigt at dæmpe stress, kan det faktisk forværre stress over tid, især under abstinenser.

Har du et barn som misbruger nikotin?

Det kan være et chok for de fleste forældre at finde ud af deres barn benytter sig af nikotinprodukter, derfor har vi lavet en guide som informerer om de forskellige nikotinsurrogater og strategier til at hjælpe sit barn ud af et nikotinmisbrug. 

Nikotinmisbrug skal tages alvorligt hos unge, især da nikotin kan skade udviklingen hos unges hjerner. 

Vi sælger nikotintest til at påvise et eventuelt nikotinmisbrug. 

Del:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Relaterede artikler

ketamin

Ketamin – bedøvende hallucinationer

Ketamin – bedøvende hallucinationer Klassifikation  Ketamin er klassificeret som et disassociativt anæstetikum, som har både psykoaktive og potentielle vanedannende egenskaber. Det blev oprindeligt udviklet til

nikotin-væske

Nikotin – udbredt vanedannende stof

Nikotin – udbredt vanedannende stof Klassifikation  Nikotin er klassificeret som et stimulerende stof, der findes naturligt i tobaksplanten. Det er både psykoaktivt og vanedannende og

mdma

MDMA – det klassiske partydrug

MDMA – det klassiske partydrug Klassifikation  MDMA, også kendt som ecstasy, er et syntetisk psykoaktivt stof, der giver intense sensoriske og følelsesmæssige effekter, og som