Brugsvejledning til multi-urintest

NarcoCheck MULTI-URINTEST FOR THC, COC, MOR, AMP og MDMA.

NarcoCheck® urintest er en immuno-kromatografisk test, der muliggør hurtig og kvalitativ påvisning i menneskelig urin af forbrug af flere stoffer og/eller narkotika.

Test Stoffer som den tester      CUT-OFF*Sporingstid
THCCannabis, pot, hash50 ng/ml

2 til 3 dage ved lejlighedsvis brug

5 til 15 dage ved regelmæssigt brug

Mere end 4 uger ved kronisk brug

COCKokain, crack300 ng/ml

1 til 4 dage ved lejlighedsvis brug

Mere end 5 dage ved kronisk brug

MORMorfin, heroin og codein300 ng/ml

1 til 2 dage ved lejlighedsvis brug

Mere end 72 timer ved kronisk brug

AMPAmfetamin1000 ng/ml1 til 2 dage efter indtagelse
MDMA Ecstasy 500 ng/ml1 til 3 dage efter indtagelse

*Cut-off = følsomhed/påvisningtærskel 

Grundlæggende om testen

NarcoCheck®-enhederne er urinstrips, der fungerer på princippet om konkurrence baseret på en Ac/Ag-reaktion (antistof/antigen). Hvis urinen ikke indeholder den søgte substans, vises to røde bånd (testbånd og kontrolbånd) på stripen.

Hvis urinprøven indeholder det målrettede stof, vises kun et kontrolbånd på stripen. Denne multi-stoftest består af lige så mange urinstrips, som der er stoffer, der skal spores. Hver strip sporer derfor et specifikt stof og giver et uafhængigt kvalitativt resultat, dvs. “positivt” eller “negativt”.

 

PÅVISNINGSTÆRSKLER (CUT-OFF NIVEAUER)

Påvisningstærsklerne, som oftere omtales som cut-off niveauer, angiver følsomhedsniveauet for hurtige screeningstest. De bestemmer koncentrationsniveauet af det ønskede stof, hvor testlinjen (T) vil begynde at forsvinde, dvs. det øjeblik hvor testen kan betragtes som positiv. Det kan være nyttigt at vælge højere eller lavere tærskler afhængigt af det krævede anvendelsesområde og felt.

Begræsninger

 • Kun til engangsbrug. Må ikke genbruges.
 • Denne test er fugtighedssensitiv.
 • Brug den straks efter udpakning.
 • Må ikke anvendes, hvis den beskyttende pose er beskadiget (revnet eller gennemprikket).
 • Undgå at røre absorptionszonen på strimlerne for at undgå forurening.
 • Undgå at røre resultatafvigelsesvinduet på strimlen, eller spild prøven på det.
 • Må ikke anvendes efter udløbsdatoen, der er trykt på den beskyttende pose.
 • Opbevar testene ved en temperatur mellem +2°C og +30°C.
 • Må ikke fryses.
 • Man skal sikre, at testene og test urinen er ved stuetemperatur (15-30°C) inden strimlen anvendes.
 • Undgå at dyppe strimlen over det maksimale nedsænkelsesniveau.
 • Urinprøver kan være potentielt smitsomme.
 • Korrekt håndtering og bortskaffelsesmetoder bør etableres.
 • Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt inden brug af urintesten

 

Forholdsregler

 • Stofskærms hurtige test er diagnostiske enheder på første linje. De kan kun give en foreløbig analytisk testresultat og skal bekræftes af en referenceanalytisk metode såsom gaschromatografi-massespektrometri (GC/MS). Denne analyse vil også hjælpe med at etablere en nøjagtig dosering.
 • Der er en mulighed for, at en procedurefejl eller en betjeningsfejl, samt den uventede interferens af visse stoffer (herunder medicinske stoffer), kan forårsage et forkert resultat.
 • Brugen af urintests skal udføres med fuld viden om, at ingen hurtige test kan være 100% pålidelige.
 • Et positivt resultat angiver kun tilstedeværelsen af et stof eller dets metabolitter i urinprøven, det angiver på ingen måde en grad af forgiftning eller afhængighed.
 • Et negativt resultat kan ikke bevidne, at et stof ikke er blevet brugt; spor af stoffet kan stadig være til stede i koncentrationsniveauer under påvisningstærsklen (cut-off niveauet), som er anvendt til testen.

 

PRÆCISIONER

 • THC-strimlen i denne test er specifikt kalibreret, så det udelukker et positivt resultat på grund af passiv forbrug (inhalering af røg fra tredjepartsforbrugere). Et positivt resultat i denne test oversætter derfor til en aktiv og faktisk forbrug af cannabinoider.
 • COC-stripet i denne test er designet til at opspore tilstedeværelsen af ren kokain i urinen, samt benzolecgonin, dens primære metabolit.
 • MOR-stripet i denne test er designet til at opspore tilstedeværelsen af morfin i urinen, som er den primære metabolit af de fleste opiater, såsom heroin.
 • I tilfælde af et positivt resultat i en heroinforbrugsundersøgelse, skal du kontrollere, at tredjepartsprodukter, der indeholder opiatderivater (såsom visse hostesaft indeholdende kodein), ikke er blevet brugt på forhånd (med eller uden lægeordination).
 • MOR-testen vil forblive negativ i tilfælde af forbrug af syntetiske opiater, såsom methadon eller buprenorphin. Den kan derfor bruges til at forhindre heroinforbrug hos patienter i substitutionsbehandling. . Alle elementer i denne test og dens emballage skal bortskaffes med husholdningsaffaldet.

 

FØLGELISTE AF IKKE-KRYDS-REAKTIVE STOFFER

Alle følgende stoffer reagerede negativt med NarcoCheck urintestene op til en koncentration på 100 µg/ml:

 • Acetominophen
 • Acetophenetidin
 • N-Acetylprocainamid
 • Acetylsalicylsyre 
 • Aminopyrin
 • Amitriptylin
 • Amobarbital
 • Amoxicillin
 • Ampicillin
 • L-Ascorbinsyre 
 • D,L-Amfetaminsulfat 
 • Apomorphin
 • Aspartam
 • Atropin
 • Benzilsyre
 • Benzoesyre
 • Benzphetamin
 • Bilirubin
 • (±) -Brompheniramin
 • Koffein
 • Cannabidiol
 • Cannabinol
 • Chlorhydrat
 • Chloramphenicol
 • Chlordiazepoxid
 • Chlorothiazid
 • (±)-Chlorpheniramin
 • Chlorpromazin
 • Chlorquin
 • Kolesterol
 • Clomipramin
 • Clonidin
 • Codein
 • Cortison
 • (-) Cotinin
 • Kreatinin
 • Deoxycorticosteron
 • Dextromethorphan
 • Diazepam
 • Diclofenac
 • Diflunisal
 • Digoxin
 • Diphenhydramin
 • Doxylamin
 • Ecgoninmethylester
 • (-)-Ψ-Ephedrin
 • Erythromycin
 • Β-Estradiol
 • Estron-3-sulfat
 • Ethyl-p-aminobenzoesyre
 • Fenoprofen
 • Furosemid
 • Gentisinsyre
 • Hæmoglobin
 • Hydralazin
 • Hydrochlorthiazid
 • Hydrocodon
 • Hydrocortison
 • O-Hydroxyhippursyre
 • p-Hydroxy-methamfetamin
 • 3-Hydroxytyramin
 • Ibuprofen
 • Imipramin
 • Iproniazid
 • (±)-Isoproterenol
 • Isoxsuprin
 • Ketamin
 • Ketoprofen
 • Labetalol
 • Levorfanol
 • Loperamid
 • Maprotilin
 • Meperidin
 • Meprobamat
 • Metadon
 • Methoxyphenamin
 • (±)-3,4-Methylendioxyamfetamin
 • (±)-3,4-Methylendioxymethamfetamin
 • Morfin-3-ꞵ-D-glucuronid
 • Morfinsulfat
 • Nalidixinsyre
 • Naloxon
 • Naltrexon
 • Naproxen
 • Niacinamid
 • Nifedipin
 • Norcodein
 • Norethindron
 • D-Norpropoxyphen
 • Noscapin
 • D,L-Octopamin
 • Oxalsyre
 • Oxazepam
 • Oxolinsyre
 • Oxycodon
 • Oxymetazolin
 • Papaveri
 
 • Penicillin-G
 • Pentobarbital
 • Perphenazin
 • Phencyclidin
 • Phenelzin
 • Phenobarbital
 • Phentermin
 • L-Phenylephrin
 • ꞵ-Phenylethylamin
 • Phenylpropanolamin
 • Prednisolon 
 • Prednison
 • Procain
 • Promazin
 • Promethazin
 • D,L-Propranolol
 • D-Propoxyphen
 • D-Pseudoefedrin
 • Kinidin
 • Kinin
 • Ranitidin
 • Salicylsyre
 • Secobarbital
 • Serotonin
 • Sulfamethazin
 • Sulindac
 • Temazepam
 • Tetracyklin
 • Tetrahydrokortison, 3-acetat
 • Tetrahydrokortison 3-(ꞵ-D glucuronid)
 • Tetrahydrozolin
 • Thebain
 • Thiamin
 • Thioridazin
 • D,L-Tyrosin
 • Tolbutamid
 • Triamteren
 • Trifluoperazin
 • Trimethoprim
 • Trimipramin
 • Tryptamin
 • D,L-Tryptofan
 • Tyramin
 • Urinsyre
 • Verapamil
 • Zomepirac

INDSAMLING AF URINPRØVE

 • Det er ikke nødvendigt at bruge den første morgenurin til at udføre testen.  
 • Det er ikke nødvendigt, at donor faster, før urinprøven produceres.
 • Prøven kræver ikke nogen særlig håndtering eller forbehandling.
 • Prøven bør helst indsamles samme dag som testen. 
 • Den kan dog opbevares i køleskab i 2 dage ved 2-8°C eller fryses ved -20°C for længere perioder. 
 • Inden testen udføres, skal prøven bringes til stuetemperatur.
 • Indsamlede urinprøver skal betragtes som potentielt smittebærende. Det anbefales kraftigt at håndtere dem med handsker for at undgå enhver kontakt med huden.
 • Ved opbevaring skal de tydeligt mærkes, dateres og placeres i en lukket beholder uden for børns rækkevidde.

 

TABEL OVER HVAD DER BLIVER TESTET FOR

Hvis den urinprøve, der analyseres, indeholder en af ​​de nedenstående komponenter ved en koncentration højere end den angivne værdi, vil testen så være positiv for den pågældende stof. Denne koncentration er angivet i ng/ml (nanogram per milliliter urin).                                                             

Komponent (THC 50 ng/ml)Koncentration (ng/ml)
11-Nor-A8-THC-9-COOH50
11-Nor-49-THC-9-COOH50
11-Hydroxy-49-tetrahydrocannabinole>100000
AB-Tetrahydrocannabinole15000
AS-Tetrahydrocannabinole15000
Cannabinol20000
Cannabidiol>100000
Komponent (COC 300 ng/ml)Koncentration (ng/ml)
Benzoylecgonine300
Kokain HCl200
Cocaethylene20000
Ecgonin HCl30000
Komponent (MOR 300 ng/ml)Koncentration (ng/ml)
Codein200
Ethylmorphin6000
Hydrocodon50000
Hydromorfon3000
Levorphanol1500
6-Monoacetylmorphin300
Morphine 3-ꞵ-D-glucuronid800
Morphin300
Norcodein6000
Normorfon50000
Oxycodon30000
Oxymorphone50000
Procain15000
Thebain600
Komponent (AMP 1000 ng/ml)Koncentration (ng/ml)
D,L-Amphetaminsulfat300
L-Amfetamin25000
(±) 3,4-Methylendioxyamfetamin500
Phentermin800
Maprotilin50000
Methoxyphenamin6000
D-Amfetamin1000
Komponent (MDMA 500 ng/ml)Koncentration (ng/ml)
(±) 3,4-Methylenedioxymethamphetamin HCI (MDMA)500
(±) 3,4-Methylenedioxyamphetamin HCI (MDA)3000

3,4-Methylenedioxyethyl-amfetamin (MDEA)

300

 

EMBALLAGE OG MARKERING

NarcoCheck®-enhederne er pakket i individuelle varmesvejsede poser, der også indeholder et tørringsmiddel. Hver pose er trykt med navnet og henvisningen til testen, dens batch-nummer, dens udløbsdato og de regulerende piktogrammer, som præsenteres og forklares nedenfor:

 

Denne test er CE-mærket

 

 

 

LOVGIVNING VEDRØRENDE STOFSCREENING

Det er ulovligt at udføre en screeningtest uden videnskab/ samtykke fra personen, der testes, eller uden videnskab/ samtykke fra forældrene, hvis personen er mindreårig.

Brugervenlig urintest

Previous slide
Next slide