Ketamin - bedøvende hallucinationer

Klassifikation 

Ketamin er klassificeret som et disassociativt anæstetikum, som har både psykoaktive og potentielle vanedannende egenskaber. Det blev oprindeligt udviklet til brug i kirurgi og dyrlægepraksis, men er også blevet brugt som et rekreativt stof. I nogle kulturer er ketamin brugt i pulverform, men det kan også findes som en væske, der kan indtages oralt eller injiceres.

I henhold til De Forenede Nationers Kontrolkonvention mod Narkotika fra 1971, er stoffet internationalt klassificeret som et Schedule III stof. Dette betyder, at dets fremstilling, salg og brug er underlagt visse restriktioner, men ikke nødvendigvis totalt forbudt.

I mange europæiske lande, herunder Danmark, er ketamin underlagt lovgivning, der begrænser dets brug. For eksempel, i Danmark er ketamin klassificeret som et klasse C narkotikum, hvilket betyder, at det er under visse betingelser ulovligt at fremstille, sælge eller besidde.

Selvom ketamin har medicinske anvendelser, især inden for smertehåndtering og behandling af depression, kan overdreven eller forkert brug føre til alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser, som udslukning af bevidsthed, hukommelsestab og skader på blæren.

ketamin

Slang for ketamin

  • Hest
  • Strå
  • Sukker
  • K-hullet

Og mange andre

Varighed

30-60 min efter indtagelse

Ketamins kemiske struktur

ketamins-kemiske-formel

Ketaminens kemiske struktur er fascinerende. Det er en cyklisk amine og tilhører klassen af arylcyclohexylaminer. Dets fulde kemiske navn er (RS)-2-(2-Chlorophenyl)-2-(methylamino)cyclohexanone.

I strukturen finder vi to primære ringe: en seksledet benzolring (der indeholder seks carbonatomer og er substitueret med et chloratom) og en seksledet cyclohexanonring (der indeholder seks carbonatomer og en carbonylgruppe).

Den cyclohexanonring bærer en aminogruppe bundet til et af carbonatomerne, og denne aminogruppe er yderligere substitueret med en methylgruppe. Dette giver stoffet dets disassociative egenskaber og gør det unikt blandt andre molekyler i samme klasse.

Ketamin er en keton med en aminogruppe, hvilket gør det værdifuldt i medicinsk brug, især som anæstetikum. (bedøvelse)

Historien bag ketamin - Kort fortalt

Calvin Lee Stevens Ketamin er et stof, der oprindeligt blev udviklet som et anæstetikum til både mennesker og dyr. Det blev først syntetiseret i 1962 af Calvin Stevens, en amerikansk kemiker, mens han arbejdede for Parke Davis Laboratories. Stoffet blev introduceret på det amerikanske marked i 1970 under navnet Ketalar.

Ketaminens primære medicinske anvendelse var, og er stadig, som et anæstetikum, især i situationer, hvor andre traditionelle anæstetika måske ikke er egnede. Det er blevet brugt både i felten under militærkonflikter og i veterinærmedicin på grund af dets effektivitet og sikkerhedsprofil.

Men ud over dets medicinske brug, begyndte stoffet også at få opmærksomhed i rekreative kredse i 1970’erne og 1980’erne. Dets disassociative virkninger gjorde det populært i nattelivsmiljøer, hvor det blev kendt som “Special K”. Disse disassociative virkninger kan omfatte en følelse af adskillelse fra ens krop og omgivelser, hvilket kan lede til kraftige hallucinationer.

I 1990’erne begyndte bekymringer om misbrug og afhængighed af stoffet at vokse, hvilket førte til skærpet kontrol og regulering af stoffet i mange lande. I USA blev ketamin klassificeret som et Schedule III kontrolleret stof i 1999, hvilket betyder, at det har et potentiale for misbrug, men også anerkendte medicinske anvendelser.

Interessant nok har nyere forskning i 2000’erne og 2010’erne vist, at ketamin potentielt kan have terapeutiske virkninger ud over anæstesi, især med hensyn til behandling af svære depressioner og posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Disse opdagelser har ført til en genopblomstring af interesse i stoffet inden for medicinske kredse.

Hvad er k-hullet/ketaminhullet?

k-hulletKetaminhullet” eller “K-hole” refererer til en dyb disassociativ tilstand, som nogle personer oplever, når de indtager en høj dosis ketamin. Denne tilstand er karakteriseret ved en ekstrem følelse af adskillelse fra ens krop og omgivelser. Det kan beskrives som en næsten fuldstændig manglende evne til at bevæge sig eller reagere på den eksterne verden, mens man oplever intense hallucinationer eller drømmeagtige tilstande.

Personer, der beskriver at være i et “K-hole”, sammenligner det ofte med at være fanget i en anden dimension, hvor tid og rum opleves anderledes. Mange rapporterer en følelse af at “svæve” eller være “uden for” deres krop. Nogle finder oplevelsen behagelig og transcendent, mens andre beskriver det som skræmmende eller overvældende.

Det er værd at bemærke, at mens nogle mennesker søger denne dybe disassociative tilstand ved at tage store doser ketamin rekreativt, kan den for andre være utilsigtet og meget uvelkommen. Overdosis kan være farlig og kan føre til længerevarende psykologiske virkninger eller fysiske komplikationer.

Hvilken virkning har Ketamin?

Dette stof, oprindeligt udviklet som et anæstetikum, har en bred vifte af virkninger på både den fysiske krop og det mentale sind. Når det indtages, kan personer opleve en kombination af disses virkninger, afhængigt af dosis, individets fysiologi og andre faktorer.

Fysiske virkninger

Psykiske virkninger

Følelsesløshed eller reduceret fysisk følsomhed, især ved højere doser.

Vanskeligheder med koordination og bevægelse.

Kortvarig stigning i blodtrykket efter indtagelse.

Hjertet kan slå hurtigere end normalt.

Midlertidige synsforstyrrelser.

En følelse af adskillelse fra ens krop eller omgivelser.

At se, høre eller føle ting, der ikke er der.

Følelsen af, at tid går langsommere eller hurtigere end normalt.

En intens følelse af lykke eller velvære.

Manglende evne til at huske dele af oplevelsen efter effekten har fortaget sig.

Konsekvenser ved Ketamin misbrug

Et misbrug af ketamin kan medføre en række alvorlige konsekvenser, både økonomisk, helbredsmæssigt og socialt. Hvis du kæmper med et ketaminmisbrug, anbefaler vi stærkt, at du søger professionel hjælp gennem misbrugsbehandling.

Kortsigtede konsekvenser

Langsigtede konsekvenser

Mange brugere oplever mavebesvær efter indtagelse af ketamin.

Mangel på evne til at kommunikere klart eller fornuftigt.

Hurtige, ufrivillige bevægelser af øjnene.

Risiko for at vejrtrækningen bliver langsom eller stopper midlertidigt, især ved høje doser.

Vedvarende brug kan føre til skader på organer, specielt nyrerne og leveren.

Behovet for at tage større mængder af stoffet for at opnå den ønskede effekt.

Brugere kan trække sig tilbage fra sociale interaktioner og aktiviteter, de tidligere nød.

Omkostningerne ved konstant at købe stoffet kan medføre finansielle vanskeligheder.

Ketamin og lovgivning

I Danmark, som i mange andre nationer, er ketamin klassificeret som et ulovligt stof. Besiddelse, salg, køb, import eller fremstilling af dette middel er forbudt ifølge den danske Lov om euforiserende stoffer. Dette regelsæt fungerer som grundlaget for landets narkotikakontrol og -håndhævelse.

De retslige rammer er stramme, og konsekvenserne for brud herpå kan varierere afhængigt af mængden, situationen og individets tidligere forseelser. Konsekvenserne kan inkludere monetære bøder, fængsling eller en kombination af begge.

Ved besiddelse af små mængder til personligt forbrug er det mest almindelige at få en bøde. Dog kan besiddelse af større kvantiteter eller handel med stoffet resultere i fængselsdomme. Straffene skærpes, hvis salget involverer mindreårige eller finder sted nær uddannelsesinstitutioner eller andre områder med mange unge.

Danmark arbejder også med en overordnet strategi for narkotikaspørgsmål, der inkorporerer aspekter som forebyggelse, tidlig indsats, behandling, skadesbegrænsning og lovhåndhævelse. Denne strategi betragter misbrug som en multifacetteret udfordring, der kræver en integreret indsats.

Del:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Relaterede artikler

ketamin

Ketamin – bedøvende hallucinationer

Ketamin – bedøvende hallucinationer Klassifikation  Ketamin er klassificeret som et disassociativt anæstetikum, som har både psykoaktive og potentielle vanedannende egenskaber. Det blev oprindeligt udviklet til

nikotin-væske

Nikotin – udbredt vanedannende stof

Nikotin – udbredt vanedannende stof Klassifikation  Nikotin er klassificeret som et stimulerende stof, der findes naturligt i tobaksplanten. Det er både psykoaktivt og vanedannende og

mdma

MDMA – det klassiske partydrug

MDMA – det klassiske partydrug Klassifikation  MDMA, også kendt som ecstasy, er et syntetisk psykoaktivt stof, der giver intense sensoriske og følelsesmæssige effekter, og som