Hash - brun euforiserende narkotika

Klassifikation 

Hash er klassificeret som et cannabinoid stof, som er både psykoaktivt og kan være vanedannende. Det fremstilles fra harpiks og trichomer, der er indsamlet fra blomsterne på cannabisplanter og er ofte brugt i fast form, men kan også ryges eller indtages oralt.

I henhold til De Forenede Nationers Konvention om Psykotrope Stoffer fra 1971, er hash internationalt klassificeret som et Schedule I stof, hvilket betyder, at det er ulovligt at fremstille, sælge eller bruge det i mange lande, medmindre det anvendes til visse medicinske formål.

I de fleste europæiske lande, er hash klassificeret som et ulovligt stof, med strenge straffe for fremstilling, distribution og brug. For eksempel, i Danmark er cannabis et klasse B narkotikum, hvilket betyder at det er ulovligt at fremstille, sælge, eller besidde for brug.

Selvom det har visse medicinske anvendelser, kan misbrug af hash føre til alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser, herunder problemer med hukommelsen, forringelse af mental funktion, og psykiske lidelser som paranoia og hallucinationer.

hash

Slang for hash

  • Tjald
  • Den fede
  • Ryger
  • Bønne
  • Græs
  • Ju/Shu

Og mange andre

Varighed

3-4 timer efter indtagelse

Den kemiske struktur

thc-kemisk-struktur

Cannabis kemiske struktur er centreret omkring dens primære aktive komponent, tetrahydrocannabinol (THC). THC er et cannabinoid, hvilket betyder, at det er en af de kemiske forbindelser, der findes i cannabisplanten. 

I THC’s struktur finder vi tre ringe: en seksledet benzenring (der indeholder seks carbonatomer), en seksledet pyridinring (der indeholder fem carbonatomer og et nitrogenatom) og en femledet cyklopentanring (der indeholder fem carbonatomer). Disse ringe er bundet sammen i en unik struktur kaldet en cannabinoidcyclohexenring.

Derudover er der en methylgruppe bundet til nitrogenatomet på pyridinringen og en propyl sidekæde bundet til den ene ende af cyklopentanringen. Disse grupper giver THC dets unikke egenskaber og påvirker dets interaktioner med cannabinoid-receptorerne i den menneskelige hjerne.

Historien bag Cannabis - Nationalt og globalt

Cannabis har en lang og indviklet historie, der strækker sig over kontinenter og århundreder. Fra de gamle civilisationer i Asien til moderne tid i Danmark og resten af verden, har cannabis været et centralt emne inden for kultur, medicin og lovgivning.

Globalt

Historien om cannabis begynder sandsynligvis i Centralasien og Mellemøsten. Cannabisplanten, hvorfra hash fremstilles, er kendt for at have været brugt i tusinder af år. Arkæologiske fund fra det gamle Kina og Egypten viser beviser på brug af cannabis til medicinske og ceremonielle formål. Det er imidlertid i Centralasien og Mellemøsten, hvor vi finder de første klare beviser på produktion af cannabis.

I det 10. århundrede blev cannabis en almindelig del af kultur og handel i Mellemøsten. Det blev brugt både rekreativt og medicinsk, og det spredte sig til Afrika, Asien og Europa via Silkevejen og senere via søfart.

I løbet af det 19. og 20. århundrede blev hash og andre cannabisprodukter genstand for skiftende holdninger og lovgivning på tværs af verden. I det tidlige 20. århundrede blev cannabis kriminaliseret i mange lande, herunder USA og mange europæiske nationer. Dette inkluderede hash, som ofte blev betragtet med samme mistanke som andre narkotika.

pusher-street-hash

Danmark

I Danmark har hash en relativt kort, men intens historie. I 1950’erne og 60’erne blev brugen af hash populær i ungdomskulturen. I slutningen af 60’erne og begyndelsen af 70’erne opstod Christiania’s ‘Pusher Street’, som hurtigt blev et kendt centrum for hashhandel i København.

Fra 70’erne og fremefter blev hash det mest almindelige ulovlige stof i Danmark. Dette førte til en øget indsats fra myndighederne for at bekæmpe hashhandel og brug, og strenge straffe blev indført for besiddelse og salg.

Hashhandlen i Danmark blev også en stor indtægtskilde i Danmark og medførte bandekriger og en mere rå tilgang indenfor bandemiljøet.

I de senere år har der dog været en voksende debat i Danmark om cannabislovgivning. Nogle foreslår en mere liberal tilgang, som omfatter legalisering og regulering, mens andre fortsat støtter en streng forbudspolitik. Debatten er stadig i gang, og cannabissens fremtid i Danmark, som i resten af verden, er endnu uklar.

Cannabissens historie er på mange måder historien om skiftende kulturelle holdninger, medicinske forståelser og politiske magtkampe. Fra de gamle civilisationer i Asien til nutidens Danmark, fortsætter cannabis med at være en vigtig – og ofte kontroversiel – del af vores samfund.

Hvilken virkning har Cannabis?

Cannabis virker på en masse forskellige måder både fysisk og psykisk, man skal huske på at virkningerne varierer fra person til person men understående er nogen af de mest typiske virkninger når en person har indtaget cannabis.

Fysiske virkninger

Psykiske virkninger

Cannabis kan forårsage en hurtigere hjertefrekvens, hvilket kan være mærkbart og føles som om hjertet “banker”.

Mange brugere oplever, at de får en meget tør mund og hals efter at have brugt cannabisprodukter med THC.

Cannabisprodukter med THC forårsager udvidelse af blodkar, hvilket kan medføre røde, blodsprængte øjne.

Nogle brugere rapporterer ændrede sensoriske oplevelser, såsom forstærkede farver og lyde, eller ændrede opfattelser af berøring og kropslig fornemmelse.

THC generelt kan medføre nedsat motorisk koordination, hvilket kan føre til følelsen af sløvhed eller langsommelighed i bevægelser.

Mange brugere oplever en følelse af eufori eller “high”, som er en opstemthed eller fornemmelse af intens glæde og velvære.

Brug af hash kan medføre en dyb følelse af afslapning og ro.

Nogle brugere rapporterer en ændret opfattelse af tid, hvor minutter kan føles som timer.

Nogle brugere rapporterer øget kreativ tænkning eller dybere refleksioner, mens de er under påvirkning af hash.

Selvom mange oplever positive følelser ved brug af hash, kan nogle opleve ubehagelige psykiske reaktioner, såsom paranoia eller angst. Dette kan variere meget fra person til person.

Konsekvenser ved hashmisbrug

Et misbrug af cannabis vil have et væld af konsekvenser, det kan være økonomisk, helbredsmæssigt eller socialt. Hvis du har et misbrug, så anbefaler vi dig på det kraftigste at søge hjælp i form af misbrugsbehandling

Du kan også læse vores artikel omkring stofmisbrug

Kortsigtede konsekvenser

Langsigtede konsekvenser

Hashmisbrug kan føre til nedsat motorisk kontrol og koordination, hvilket kan øge risikoen for ulykker, især hvis man kører bil eller betjener maskiner.

Selvom hash kan fremkalde afslapning for nogle, kan det også forstærke angst og paranoia, især ved højere doser.

Brug af hash kan forårsage problemer med korttidshukommelsen og evnen til at lære og behandle nye informationer.

Nogle brugere kan opleve forvirring, desorientering eller en følelse af at være “ude af det” i en kort periode efter at have brugt hash.

Hashmisbrug kan forårsage en pludselig stigning i appetitten, ofte kaldet “munchies”.

Regelmæssig brug af hash kan føre til fysisk og psykologisk afhængighed. Dette kan resultere i abstinenssymptomer, når brugen ophører.

Rygning af hash kan føre til luftvejsproblemer og øge risikoen for kroniske lungesygdomme, herunder bronkitis og lungesygdom.

Langvarig brug af hash kan være forbundet med øget risiko for psykiske lidelser som depression, angst og i nogle tilfælde psykotiske lidelser som skizofreni.

 Langvarig brug af hash kan forårsage vedvarende problemer med hukommelse, læring og opmærksomhed.

Misbrug af hash kan have en indvirkning på personlige forhold, uddannelse og arbejdsmuligheder, hvilket kan føre til socioøkonomiske problemer.

Cannabis og lovgivning

I Danmark, ligesom i mange andre lande, er cannabis klassificeret som et ulovligt stof. Det er forbudt at besidde, sælge, købe, importere eller producere cannabis ifølge den danske Lov om euforiserende stoffer, som er hovedlovgivningen for kontrol og håndhævelse af narkotika i landet.

Loven er temmelig streng, og straffen for overtrædelser kan variere afhængigt af mængden af stoffet, omstændighederne, og om personen har tidligere overtrædelser. Straffen kan omfatte bøder, fængselsstraf eller begge dele.

For besiddelse af små mængder cannabis til personlig brug, er straffen ofte en bøde, men besiddelse af større mængder, eller salg af cannabis, kan medføre fængselsstraf. Straffen kan være endnu strengere, hvis salget er sket til mindreårige, eller hvis det er sket nær skoler eller andre steder, hvor børn og unge samles.

Danmark har også en narkotikastrategi, der omfatter forebyggelse, tidlig indgriben, behandling og skadesbegrænsning, samt retshåndhævelse. Denne strategi anerkender, at misbrug af narkotika, inklusiv cannabis, er et komplekst problem, der kræver en multifacetteret tilgang.

Del:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Relaterede artikler

ketamin

Ketamin – bedøvende hallucinationer

Ketamin – bedøvende hallucinationer Klassifikation  Ketamin er klassificeret som et disassociativt anæstetikum, som har både psykoaktive og potentielle vanedannende egenskaber. Det blev oprindeligt udviklet til

nikotin-væske

Nikotin – udbredt vanedannende stof

Nikotin – udbredt vanedannende stof Klassifikation  Nikotin er klassificeret som et stimulerende stof, der findes naturligt i tobaksplanten. Det er både psykoaktivt og vanedannende og

mdma

MDMA – det klassiske partydrug

MDMA – det klassiske partydrug Klassifikation  MDMA, også kendt som ecstasy, er et syntetisk psykoaktivt stof, der giver intense sensoriske og følelsesmæssige effekter, og som